Számlázó program bejelentése a NAV-hoz

Számlázó program bejelentési kötelezettség

„Számlázó programot és/vagy online számlázó rendszert használó adózó köteles bejelenteni az adó- és vámhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az általa használt számlázó program beszerzését, rendelkezésre bocsátását vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavételt, illetve a program használatból történő kivonását és/vagy az online számlázási szolgáltatás igénybevételét, illetve az igénybevétel befejezését. Az online számlázási rendszert a számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül kell az adó- és vámhatósághoz bejelenteni. (NGM rendelet 11. és 13. §)”

Tehát ez azt jelenti, hogy a PHLOX-ERP Vállalatirányítási és Számlázó Program használatának megkezdését követő 30 napon belül Önnek be kell jelentenie ezt az adóhatóság felé. (Amennyiben eddig más számlázó programot vagy online számlázó rendszert használt, be kell jelenteni annak a használatból való kivonását is) Az ilyen jellegű bejelentéseket általában a könyvelők szokták végezni, konzultáljon Ön is könyvelőjével.

Hogyan kell bejelenteni az online számlázó rendszert?

A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, illetőleg papír alapon nyújtható be az állami adó- és vámhatóságnak. Letölthető a NAV oldaláról (JAVA illetve az ÁNYK keretprogram telepítése szükséges)

A 01-es lapon az Online számlázó rendszer, azon belül a Bejelentés(C) blokkot kell kitölteni a következő módon:

Saját fejlesztésű rendszer: N
Rendszer neve: PHLOX-ERP Vállalatirányítási és Számlázó Program
Elérhetősége: sajáturl.phlox-erp.eu (a  sajáturl minden esetben egyedi, a szerződés tartalmazza)
Online számlázási szolgáltatást nyújtó neve: FortuNet Kft.
Adószáma: 13498825-2-41
Online számlázórendszer igénybevételének kezdete: a szerződésben meghatározott dátum, amikortól fogva Ön használatba veszi a programot

Egy minta:

Oldal tetejére